Květen

Literární čajovny - prima akce a prima setkání.

Nabízím zde pár fotek z večerních sedánků. Začínáme za zvuků kapek drobného deště, naladíme se do pohody a stejně tak končíme.

Na stolečku je k vidění šamanská dešťová hůl...

Čajovna

Knihovna Obora má 1 rok !!!

Přesně před rokem, 5. 5. 2011,  jsme s velkou slávou otevřeli nový prostor pro obecní knihovnu na Oboře.

Za tu krátkou dobu jsme zažili mnoho různých akcí, besed, čajoven, setkání... Knihovna žije svým životem, především ale svými čtenáři. Protože jen pokud jsou lidé, kteří mají zájem o knihu nebo o čtení a dokáží se o svůj zážitek z četby třeba  i podělit, pak knihovna je živým organismem.

Do blízké budoucnosti bych chtěla spolu s vedením obce připravit automatizovaný knihovnický system Clavius REKS a knihy evidovat a také půjčovat pomocí čárových kódů a čtečky. Rovněž využívání on-line katalogu bude dalším bonusem pro čtenáře a uživatele knihovny.

A tak - co bych přála naší knihovně do budoucna?

Hodně spokojených čtenářů, pěkné a moderní prostředí pro setkávání a naše dílny. Radost a pohodu nad rozečtenými knihami, nalezení odpovědí na své dotazy, prostě jen to dobré.

Jana Trubáková

 

Článek paní Jarky Dobiášové "Jak ten čas letí!"

Jak ten čas letí!
Uplynul rok, kdy se v naší obci po dlouhé době opět otevřela knihovna. Zasloužila se o ni hlavně paní Jana Trubáková, což uvítali především ti občané, pro které je kniha nepostradatelnou součástí života. Máme tak možnost si přečíst jakýkoliv žánr a pokud se v naší knihovně nenachází žádaný titul, není problém pro paní Janu jej obstarat v Městské knihovně Blansko.
Za sebe bych chtěla poděkovat, neboť opravdu hodně čtu.

Domácí knihy, několikrát přečtené, už nejsou tak vzácné a nové stojí dost peněz. Proto mi tento způsob plně vyhovuje a jsem ráda, že o půjčování je zatím velký zájem.

Závěrem bych odrecitovala slova Karla Čapka:
                                                                                                                                           
Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.       Jarka Dobiášová