ROK 2012

Máme tady další nový rok. Jaký bude? Je zde jen maličká výseč článku paní Martiny Lukáškové (astroložky a psycholožky):

 

Dvojí mýtus roku 2012

Rok 2012 je obestřen několika mýty. Jedním z nich je, že končí ekonomická a bankovní krize, která začala v roce 2008 a byla spojena s opozicí mezi planetou Uran a Saturn. Vztah těchto planet se uvolnil z napětí, ale do hry vstoupil Pluton, který vytváří kvadraturu s Uranem. Pluto je v astrologii symbolem hlubších sil, transformace a hlavně stavů, které jsou spojeny s mocí a bezmocí. Jak patrno, Pluton, tedy přitvrdí muziku. Z tohoto úhlu pohledu, nebude rok 2012 patřit k těm lehkým. Počítat můžeme s prohlubující se finanční krizí, která však nebude na první pohled tak viditelná, jako doposud. Dotkne se lidí v jejich soukromí a bude pro většinu z nás naléhavější, než kdy před tím... Proto v letošním roce nebude jednoduché vyhrabat se z neuvážených dluhů či si finančně polepšit.

Mayský kalendář

Druhým mýtem, který obestírá rok 2012 je onen pověstný konec Mayského kalendáře, který je interpretován z různých úhlů pohledů...  Za vším stojí františkánský provinciál Yucatánu, muž neobyčejně snaživý, Diego de Landa, který v roce 1562 nechal naprostou většinu mayských knih a artefaktů spálit. Považoval je za dílo ďáblovo. Nejdůležitější z dochovaných knih je tzv. Drážďanský kodex, obsahující podrobné tabulky řady astronomických jevů. Odtud čerpáme informace a víme, že Mayové používali čtyři časové cykly, které probíhaly paralelně. Řada různých odborníků se zaobírá zkoumáním toto textu. Ne všechny znaky, které Drážďanský kodex používá, jsou rozšifrovány a pochopeny. Z té většiny, kterou jsme díky badatelům měli možnost rozklíčovat, připadá konec kalendáře na různá data, dle použitého badatelského klíče. Zatím nejzajímavější a zároveň veřejnosti nejméně známým zkoumáním kalendáře je práce našich badatelů, bratrů Böhmových, kteří se opírají jen o ty znaky, které jsou přesně rozšifrované. Z nich vyplývá, že konec Mayského kalendáře připadá na 14. prosince 2116. Je to poctivá práce, která ovšem nepřináší líbivé datum, s kterým lze pěkně spekulovat. Další klíčovou informací je, že se nikde Mayové nezmiňují o konci světa. Nespojují konec velkého cyklu v kalendáři s koncem světa – s jeho zkázou. V jejich pojetí je konec kalendáře jednoduše konec prozatímních výpočtů, neboť je počítali na dlouhou dobu dopředu. Pro lepší představu. Astronomové a tedy i astrologové používají efemeridy (tabulky, ve kterých je spočítána pozice planet pro jednotlivé dny) do roku 3000. Tam tabulky končí, neboť další nejsou zatím pro praxi důležité. Ani tento konec nespojujeme s koncem světa, jen s prozatímním koncem výpočtů. Nenechme si proto věšet bulíky na nos a zkusme odmítnout typicky západoevropskou víru v apokalypsu, o které Mayové nic nevěděli. Možná už konečně stojí za úvahu, zkusit o konci světa přemýšlet jinak. Víme, že vše na tomto světě je konečné, náš život i život planet a hvězd a právě s tímto vědomím bychom se měli raději věnovat kvalitě toho, co děláme a jakým způsobem žijeme. Neměli bychom promarňovat čas nad bublinami fantazií o konci světa. Stačí se rozhlédnout a uvidíme, s čím je nutné něco dělat. S naším lenošením, ničením přírody a hlavně zapomínáním na pěstování vztahů a nezištného přátelství.

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

Rok 2012 z pohledu astrologie bude zajímavý i tím, že ve znamení Blíženců dojde 6. června k dolní konjunkci Venuše a Slunce, což bude lidským okem pozorovatelná záležitost. Podobně tomu bylo v roce 2004. Dne 6. června kolem 6h 37m budeme snad moci pozorovat maličkou tečku Venuši přecházející přes obrovský sluneční kotouč. Je to pozoruhodný jev, mimochodem jeden z klíčových pro starodávné kultury a hlavně pro Mayský kalendář, neboť další takovou možnost budeme mít až 11. prosince 2117... V roce 2012 bychom měli jít s emocemi ven a zkusit víc projevovat to, co cítíme. Projevit bychom měli své hodnoty, postoje a názory. Nuže, poněkud vylézt z podivné ulity individualismu a více se zapojit do vztahů a dění kolem nás...

Rok 2012 pro znamení zvěrokruhu

Lidé narození ve znameních Blíženců, Vah a Vodnáře by měli jako první naskočit na vlnu studií a rozšiřování si obzorů. Právě jejich energie bude v největším souladu s uvedenými možnostmi. Těžší to letos mohou mít Kozorozi narození mezi 26. a 31. prosincem a Raci narození mezi 24. červnem až 4. červencem. Tito lidé mohou ve větší míře pociťovat určitou bezmoc, vůči tomu, co se kolem a s nimi děje. Pamatovat by měli na to, že vše, co je letos potká, bude očistné a pro budoucnost dobré. Jen momentální projevy mohou znít fatálně a neřešitelně. Rozhodně by neměli ztrácet odvahu a vůli, neboť vše bude ve svém jádru o uvědomění si vlastní moci.

Rok 2012 pro Českou republiku

V horoskopu pro republiku se také nerýsuje příliš klidné období. Vycházíme-li z horoskopu vzniku České republiky pro 1. leden 1993, pak vidíme, že letos si neodpočineme a také nenajdeme politickou stabilitu. Velmi živými měsíci bude březen až září. V těchto měsících se semele to nejdůležitější z tohoto roku...

...Buďme tedy v letošním roce ve střehu. Nezapomeňme na své lásky a pěstujme vztahy, neboť jim bude letos přáno. Pišme, učme se, čtěme a zkoumejme, co se kolem a s námi děje. Probrat se ze snění může přinést vlnu hněvu a nespokojenosti, ale i tu bychom měli proměnit. Příkladem nám může být Immanuel Kant, který oponoval konzervativnímu krédu „nemysli, poslouchej“ nikoliv apelem „neposlouchej, mysli“, nýbrž apelem „poslouchej, ale mysli!“..

 

Ale zpátky k oborské knihovně. Ať je rok takový nebo onaký, je třeba jej žít.

A tak se ohlédněme za akcemi a za lidmi, které jsem letos na Oboře potkala, se kterými jsem se smála i mlčela, prostě byla...

Jana Trubáková