ROK 2021

knihovna --- opět uzavřená

Aktuální informace z 4. 1. 2021:

Vážené kolegyně a kolegové, další rok začal a protože jsme do něj vstoupili v 5. stupni dle tabulky PES, jsou knihovny UZAVŘENÉ.

Česká televize mylně oznámila, že knihovny mohou otevřít svá "výdejní okénka".

Tabulky se směrem ke knihovnám budou asi upravovat.  Snad to bude rychle...
::::::::::::::::::::::::

AKTUÁLNĚ PLATÍ, že: účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven.

Na základě shora uvedeného vyplývá, že právně závazným dokumentem v době trvání nouzového stavu je usnesení vlády ČR č. 1376.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bezkontaktní předání knih je nutné si upravit dle místních podmínek.
 
S pozdravem a přáním klidného dne


Helena Jalová, metodička reg. oddělení pro knihovny regionu Blansko, Knihovna Boskovice

 

oceněné knihovny regionu Blansko v roce 2020

Oceňování nejlepších knihoven regionu Blansko se stalo příjemnou tradicí několika posledních let.
Také letos chtěla vedoucí regionálního oddělení Helena Jalová pochválit skvěle pracující knihovníky, kteří dávají své práci víc, než je jejich povinností. Bohužel letos je vše jinak a nebylo možné uspořádat tradiční setkání knihovníků našeho regionu a na něm ocenit za jejich práci ty nejlepší. Vše muselo proběhnout jinak. Díky spolupráci se starosty obcí oceněných knihoven jsme se mohli vydat v režimu přísného utajení přímo za knihovníky do „jejich“ knihoven. Nebylo by to možné, kdyby si zastupitelé práce svých knihovnic nevážili a neměli celkově kladný přístup k činnosti „svých“ knihoven. Právě naopak rádi se k našemu ocenění přidali a Knihovna Boskovice jako pověřená knihovna pro region Blansko mohla zrealizovat malá předvánoční překvapení. Knihovnice do poslední chvíle netušily, co je dne 15. prosince 2020 čeká...

Ocenění obdrželi:
1) Městská knihovna Kunštát – paní Radka Banyaová – za aktivní, dlouholetou a systematickou podporu dětského čtenářství a za 10 let organizování literární soutěže „O cenu Ludvíka Kundery“ ve spolupráci s místní ZŠ.
2) Obecní knihovna Lubě – paní MVDr. Jana Dvořáková – za 20 let vedení knihovny a za poskytování moderních informačních služeb v obci.
3) Obecní knihovna Obora – paní Mgr. Jana Trubáková – za 10 let aktivní komunitní činnosti knihovny a za cílenou podporu dětského čtenářství v obci ve spolupráci s místní MŠ.

https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/ocenene-knihovny-regionu-blansko-v-roce-2020

 

projekt Moje BABIČKA 

Obecní knihovna Obora pro období 2019 - 2020 vyhlásila čtenářský i výtvarný projekt ke 200. výročí narození české spisovatelky Boženy Němcové, konkrétně pro předškolní děti, mládež i dospělé - MOJE BABIČKA

Vyhlášení – říjen 2019, ukončení květen 2020

Odevzdání prací proběhlo do 25. května 2020

  Cílem bylo čtení z knihy Babička a Pohádky maličkým. Povídání si s dětmi o ději knihy a postavách v nich. Povídání o tom, jak vypadala babička   Barunky Panklové a jak vypadá ta jejich, jak se babičky za 200 let změnily. A také - nakresli svou babičku.

Technika: výtvarné práce (kresby, malby, fotografie, 3D objekty aj.)

Formát prací: nebyl určen, volná tvorba. 

Výstava prací v původním termínu v červnu 2020 neproběhla z důvodu doznívající situace po nouzovém stavu pandemie COVID 19, náhradní termín byl stanoven na 24. 10. 2020. I ten však byl zrušen, protože  akce obce oslavit založení Obory byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu opět zrušena. Výstava prací měla být součástí programu oslav.

Fotografie babičky, jak si ji předsstavují dvě děvčátka z mateřské školy, jsou k nahlédnutí níže. Moc děkuji za spolupráci paní učitelkám a dětem. Jste úžasní.

Babička si našla své místo v oborské knihovně, střeží knihy pro děti a těší se na jejich návštěvu knihovny.

 

MOJE BABIČKA 2019/2020

projekt ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ v naší obci

Z důvodu nouzového stavu se mělo konat ukončení projektu a výstava prací dětí z MŠ v říjnu 2020, ale i tento termín je z opětovného vyhlášení nouzového stavu kvůli onemocnění COVID 19 zrušen. Hledáme prostory pro uskutečnění výstavy dětských prací. Děkujeme za pochopení.

Obecní knihovna Obora

vyhlašuje k 660. výročí založení obce Obora 

výtvarný projekt pro předškolní děti, mládež i dospělé

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ U NÁS V OBCI

 

Vyhlášení – říjen 2019, ukončení květen 2020

Odevzdání prací v knihovně do 25. května 2020

 

Vernisáž výstavy prací v Galerii Na Plotě

(v blízkosti výletiště v Oboře)

o pouťovém víkendu v červnu 2020

V případě deštivého počasí bude výstava prací v kulturním sále

Poté výtvarné práce budou k vidění do konce října v knihovně

Technika: výtvarné práce (koláže s přírodninami, kresby, malby, fotografie, 3D objekty aj.)

Formát prací: není určen, volná tvorba

Podmínka: téma práce musí vycházet z prostředí Obory

anebo jejího blízkého okolí během 4 ročních období

 

Účastníci projektu budou odměněni hezkými cenami.

 

výstava výtvarných prací dětí z oborské MŠ z projektu Čtvero ročních období u nás v obci

Milí čtenáři, milí spoluobčané,
 
dnes je den D, kdy Vám všem nabízím (alespoň) virtuální prohlídku výstavy výtvarných prací dětí z místní mateřské školy z projektu Čtvero ročních období v naší obci
Výstava s vernisáží se měla konat v minulém školním roce ve dvou termínech, pak ještě v říjnu 2020, ale z důvodu pandemie Covid 19 se tak nestalo ani jednou.
Je rok 2021 a s paní učitelkami jsme se domluvily, že výstavu uspořádáme virtuálně a jakmile bude knihovna opět otevřena, všechny srdečně zveme do knihovny na oficiální zahájení a ocenění dětí z oborské MŠ (a také jednoho občana Obory!).
Na fotografiích si všimněte, prosím, BABIČKY, která vznikla taktéž v mateřince. Je vizualizací podoby babičky, jak si jej představují dnešní děti. Byla to reflexe na zážitky ze čtení z knihy Babička Boženy Němcové a povídání o babičkách. Jaké jsou nyní, jaké byly dříve. Babička je krásným dílkem z přírodnin a hlídá naši knihovnu a těší se na Vaši návštěvu.
 
Velmi chci poděkovat dětem a paní učitelkám za jejich tvořivost, fantazii, radost a spolupráci.
 
Těším se, milí návštěvníci, na Vás. Ať už virtuálně nebo osobně.
 
 
Jana Trubáková
 

Čtvero ročních období u nás v obci 2019/2021

od 13. 4. otevíráme knihovnu

Od úterý 13. 4. (16.30-18.30 hodin)  opět po dlouhé době knihovnu otevíráme. Sami si můžete v knihovně  vybírat. Jen račte vstoupit a vyberte si něco ke čtení. 

S ohledem na platná preventivní a hygienická opatření budeme ale fungovat v omezeném režimu: 

Dodržujte pravidlo 3R – RESPIRÁTOR (nebo nanorouška), RUCE (použijte dezinfekci nachystanou u vchodu do knihovny), ROZESTUPY (2 metry). Respektujte maximální počet 1 osoby + knihovníka v prostorách knihovny. 

Necítíte-li se fit, návštěvu knihovny zvažte.  Sledujte také naše webové stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace týkající se provozu knihovny. Děkujeme za vaši vstřícnost, vzájemnou ohleduplnost a podporu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

 

březen - měsíc knihy, čtenářů, čtenářství

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři,

vždy v březnu je pro Vás v rámci Března - měsíce čtenářů připraveno mnoho zajímavých aktivit.

Besedy, výtvarná tvoření, tématické procházky jsou sice připraveny, ale čekáme 

na příznivou situaci ve společnosti a pak to vše "spustíme". 

Jako malý dárek pro Vás je zde nový titul časopisu pro tvořivé ruce, 

Praktická žena Kreativ. Časopis je možné si půjčit domů, stejně jako knihy.

 

Těším se na Vás, milé čtenářky, milí čtenáři.

Už mi chybí naše setkávání v knihovně i v přírodě.

 

Jana Trubáková

virtuální návštěva Technického muzea v Brně

Nejen pro děti je určen test Kvíz - Výlet do technické minulosti (https://www.tmbrno.cz/),
který připravilo Technické muzeum v Brně. 
Věřím,  že jste v kvízu uspěli na 100%.
 

 

 

 

 

záhada v kině

Nejen naše knihovna je stále z důvodu pandemie COVID 19 uzavřena, ALE - je zde pozvánka

pro Vás od  "spřátelených" knihovníků z Boskovic. Oč se jedná?

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.

Jarní prázdniny nás inspirovaly a my s kolegy s kultury jsme se všichni podíleli na organizaci akce zcela "bezkontaktní" a venkovní.

ZVEME všechny z širého okolí a jestli nás můžete sdílet a podpořit, tak budu ráda.  Info je v příloze a na webu:

 
Zveme všechny, kdo o prázdninách nikam neodjeli... zveme k procházce, poznávání hledání, luštění i tvoření.
Zveme děti, rodiče i prarodiče: nemusíte sedět u počítačů, vyrazte ven.
Hra není omezená jen na jarní prázdniny, bude pokračovat  i v dalších měsících.
 
Předpokládáme, že v případě shluku většího počtu účastníků, budou všichni dodržovat  bezpečnostní opatření.

Děkuji za spolupráci a budu ráda za reakce, pokud se hry zúčastníte.

Helena Jalová, metodička pro okres Blansko

A zde je plakát na tuto akci:

záhada v kině - plakát2.pdf (776891)

nejlepší dětské knihy roku 2020

Milí čtenáři, 
 

výroční katalog Nejlepší knihy dětem vychází již poosmé, a stejně jako v předchozích ročnících nabízí výběr toho nejnápaditějšího, co bylo v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti původní tvorby pro děti a mládež vydáno.

 
Uzavření knihkupectví v březnu a dubnu během celostátní karantény sice zastavilo vydávání knižních novinek, ale jen načas, a během podzimní sezóny se většina titulů se zpožděním na knižní pulty dostává. A i když jsou nyní knihkupectví opět uzavřena, knihy je stále možné objednat a nakupovat přes webové stránky nakladatelů nebo knižních distributorů.

Přehled najdete spolu s předchozími ročníky najdou na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz
 
A třeba zde naleznete tip na zajímavý i poučný vánoční dárek pro své nejmilejší.

 

knihovna slaví 10 let

Obecní knihovna Obora se "narodila" 5. 5. 2011, takže letos slaví své 10. narozeniny!!!
Až to situace ohledně pandemie koronaviru dovolí, narozeniny oslavíme např. výtvarným tvořením, divadlem pro děti a besedou. Máme se nač těšit.
V knihovně k nahlédnutí jsou pro vás připravená fotoalba z akcí z uplynulých 10 let.
 
Těším se na setkání a společnou oslavu.
Jana Trubáková
 

Vyhlášení výsledků - Magnesia Litera 2020

KNIHA ROKU

Martin Hilský: Shakespearova Anglie. Portrét doby

Palmknihy Litera za prózu

Daniel Hradecký: Tři kapitoly

Moleskine Litera za poezii

Pavel Novotný: Zápisky z garsonky

Litera za knihu pro děti a mládež

Bogdan Trojak: Safíroví ledňáčci a Glutaman

Litera za naučnou literaturu

Jaroslav Petr: Desatero smyslů. Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět

Litera za publicistiku

Nina Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR

Litera za nakladatelský čin

Edice Česká poezie a Česká próza nakladatelství Fra

Litera za překladovou knihu

Francisco Delicado: Portrét pěkné Andalusanky (překlad Jiří Holub)

Litera za debut roku

Lenka Elbe: Uranova

Kosmas Cena čtenářů

Václav Dvořák: Já, Finis

Magnesia Blog roku

Miroslav Komínek: Městská policie Přerov

Nejlepší přeloženou literaturou se stal Portrét pěkné Andalusanky od Franciska Delicada v překladu Jiřího Holuba, Cenu čtenářů obdržel Václav Dvořák za knížku Já, finis a Blogem roku se stal ten od Městské policie Přerov.

 

přijďte si půjčit Nech to plavat nebo Volá Moskva-Paměti zahraničního zpravodaje

Naše spoluobčanka paní Ivana Dresia je překladatelkou; do knihovny v Oboře věnovala dvě knižní novinky.

Jsou to Nech to plavat (autor Monika Bittlová) a Volá Moskva : Paměti zahraničního zpravodaje (autor Angus Roxburgh).
Nech to plavat je zábavný román o třech velmi odlišných ženách a jejich cestě ze životních krizí, o síle pospolitosti, hledání i nalézání lásky a šílené kráse života.
Druhá kniha - Volá Moskva - autor představuje jiné Rusko, než jaké běžně známe ze zpravodajství. Rusko Anguse Roxburgha je nevyzpytatelné, bláznivé, pobuřující - a zároveň přitažlivé.
 
Paní Ivaně Dresia velmi děkuji za tyto knižní přírůstky do našeho fondu. Vážím si toho.
Mezi námi žijí zajímaví lidé, kteří svou prací obohacují náš život.
 
Takže - přijďte si půjčit. A pobavit se i poučit se.

Obecní knihovna Obora informuje

 

"Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky"

Bernard Bolzano 

 

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

dobrou zprávou je, že po delší době = knihovna opět otevřená!! Sice v omezeném režimu dle vládních opatření 1 čtenář + knihovník, tj. dle velikosti prostoru, 15 m2 na 1 osobu. Nemůžeme nyní, v květnu, pořádat vnitřní aktivity, ale vrátit nebo půjčit knihu je možné. Hurá.

Ze střediska v Ráječku jsou z výměnných fondů dovezené knihy pro vás – novinky, literatura pro děti i dospělé, tak si přijďte vybrat některou z nich.

Blíží se oborská pouť, která se - snad - bude konat ve dnech pátek 25. - neděle 27. 6. Věřím, že vládní opatření k pandemii COVID 19 budou mírná (nebo žádná) a my budeme moci uskutečnit plánované aktivity.

Knihovna v sobotu 26. června bude pořádat Odpoledne otevřených dveří (od 14 do 18 hodin). Bude možné si zde prohlédnout foto kroniky knihovny, plakáty akcí, které se v knihovně konaly v uplynulých deseti letech (2011-2020). Můžete se také do knihovny přihlásit za čtenáře a hned si knihu půjčit, nebo knihy vrátit a půjčit si jiné tituly.

V rámci doprovodného programu pouťového víkendu se bude konat také výtvarná dílna pro malé i velké tvořivé lidičky Upomínky z pouti a na památku - a to od 15 do 17 hodin (plackování,malování cestovatelských kamínků FB, náramek z kůže), pro veřejnost zdarma. Za hezkého počasí bude dílna v prostoru u budovy obecního úřadu, za mokrého počasí jste zváni do knihovny.

Bude se také konat několikrát odkládaná výstava prací dětí z MŠ Obora za školní rok 2019/2020 z projektu Čtvero ročních období u nás v obci a Moje babička. A ze školního roku 2020/2021 to budou výtvarné práce z projektu Psí rok.

Knihovna bude v období 1. 7. – 30. 8. 2021 uzavřena. Knihy je možné vrátit nebo si půjčit jiné na domluvu na tel. čísle 728 113 735 nebo u paní Jarky Dobiášové.

Pro období pozdního léta jsem pro vás připravila a ráda bych již nyní s předstihem vás pozvala na tyto akce:

· úterý 31. 8. od 16,30 hodin – floristické tvoření Babí léto na dohled s lektorkou Jiřinou Jakubcovou

· úterý 21. 9. od 16,30 hodin - cestovatelská beseda s Eliškou a Jiřím Havířovými Kvérung - Krušné Hory. Zajímavé setkání s povídáním a promítáním fotografií.

· čtvrtek 30. 9. od 9,30 hodin (bude upřesněno) - divadlo pro děti Pohádky ze špalíčku s Divadlem Paravánek v KD v Oboře

Přeji všem hodně zdraví, mnoho krásných jarních i letních dnů a těším se na setkání s vámi v knihovně i mimo ni.

Jana Trubáková

babí léto na dohled

Knihovna vás zve na floristické tvoření s Jiřinou Jakubcovou 
Kdy – úterý 31. 8. 2021, v kolik – 16,30 hodin
Kde – v knihovně
 
Materiál i přírodniny doveze paní lektorka s sebou.
 
S sebou si vezměte zahradnické nůžky, tavnou pistoli, ev. nádobu pro aranžování (váza, hrnek apod.), tavnou pistoli a dobrou náladu. Počet míst je omezen.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Baboletní tvoření 31. 8. 2021

letní kino v Oboře 4. 9. 2021

s Biografem láska jako oslava 10. narozenin Obecní knihovny Obora a také jako pomyslná
tečka za letními prázdninami a dovolenými.
 
Kdy: sobota 4. září 2021
 
Kde: výletiště v Oboře
 
Od kolika: od 19.30 hodin
 
Těšit se můžeme na českou komedii Přes prsty s Petrou Hřebíčkovou, Denisou Nesvačilovou,
Jiřím Langmajerem, Vojtěchem Dykem a dalšími.
 
Vstupné: ZDARMA
 
Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno Oborskou hospůdkou.
 
Na viděnou, přátelé.
 

Plakát_letní kino na Oboře.pdf (880711)

 

----------------------------------

Nakonec nám přálo i počasí, nálada byla výborná. 

Film se líbil, občerstvení chutnalo, Oborská hospůdka také připravila báječné pochutiny, moc děkujeme.

S Biografem Láska a filmem Přes prsty se bavilo cca 140 návštěvníků, je to super!

Snad v příštím roce opět nashledanou.

 

 

 

 

1. letní kino v Oboře - můžeme začít!!!

Krušné Hory - kvérung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovna v Oboře Vás srdečně zve na cestovatelskou besedu s foto projekcí,  
a to na virtuální přechod Krušnými Horami očima/nohama i fotografiemi manželů 
Elišky a Jiřího Havířových
 
KDY – úterý 21. 9. 2021, KDE – knihovna, V KOLIK – 16.30 hodin
 
Pěší chůzi a turistice ZDAR!

literární čajovna s Evou Sádeckou

 

OBECNÍ KNIHOVNA OBORA 

Vás zve na literární čajovnu TEĎ TO VIDÍM JINAK s Evou Sádeckou.

 

Kdy – úterý 19. 10. 2021v kolik – 16,30 hodin

Kde – v knihovně

Setkání s regionální spisovatelkou, básnířkou i hudebnicí

paní Evou Sádeckou.

Můžeme se těšit na večer plný pohody, laskavosti, radosti i smutku;

tak - jak to v životě chodí. Pohlazení uprostřed všedních dnů.

Akce se koná v rámci projektu Jižní Morava čte 2021.

 

Teď to vidím jinak s Evou Sádeckou 20.10.2021

 

pojďme spolu prožít Psí rok (1. 3. - 31. 12. 2021)

Haló, haló, máme pro Vás - malé i velké - rodiny i třídy - i jednotlivce - nový čtenářský projekt, a to PSÍ ROK
Níže pod textem naleznete ke stažení čtenářský deník, plakát i přihlášku
Přihláška je důležitá - pokud se chceš/chcete Psího roku s námi zúčastnit, prosím o vyplnění přihlášky a zaslání zpět na e-mail: knihovna@obecobora.cz
nebo vytištěnou a vyplněnou přihlášku vhoď/te do poštovní schránky na Obecním úřadu Obora.
Na tomto projektu naše knihovna spolupracuje s Knihovnou Boskovice.
A teď - oč jde?

Psí rok – čtenářská hra: 

Naše celoroční čtenářská hra Psí rok právě začíná!
Téma měsíce března je: MAMI, TATI, JÁ BYCH CHTĚL PSA!    

KE ČTENÍ DOPORUČUJEME:

Projekt Pes (ten můj) od Lucie Hlavinkové, který vydalo nakladatelství Albatros. 

TVOŘIVÝ ÚKOL:
Stáhněte si soubor Úkol na březen v pdf, který je pod tímto článkem. Pospojujte body, obrázek vybarvěte a zkuste uhodnout, co je pejsek za plemeno. Hotový obrázek doneste ukázat do knihovny nebo pošlete jeho foto na mail: knihovna@obora.knihovna.cz

ANIMOVANÝ FILM PRO RADOST:
Na příběh mopse Dustina, který získá neobyčejného kamaráda, se můžete podívat https://www.youtube.com/watch?v=BTSH3hxdk_A

Jen připomínáme, že do čtenářské hry se můžete připojit kdykoliv během roku. Hrát mohou jednotlivci, vítáme ale i třídní kolektivy. 

Patrony naší čtenářské hry jsou spisovatelka Lucie Hlavinková se svojí fenkou Miou a přátelský mops Mates.

Úkol na březen - viz link https://www.kulturaboskovice.cz/sites/default/files/soubory/ukolnabrezen.pdf/

nebo tady:

https://www.facebook.com/156074814408071/photos/a.156654701016749/4437462339602609/?type=3&theater

Úkol na květen - viz link https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/psi-rok-ctenarska-hra-ukoly-na-kveten

Úkol na ČERVEN - viz link https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/psi-rok-ctenarska-hra-ukoly-na-cerven

Úkol na ZÁŘÍ - viz link https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/psi-rok-ctenarska-hra-ukoly-na-zari

Úkol na ŘÍJEN - viz link https://www.kulturaboskovice.cz/sites/default/files/soubory/psi_rok_ukol_rijen.pdf

ÚKOL na LISTOPAD - https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/psi-rok-ctenarska-hra-ukoly-na-listopad

ÚKOL na PROSINEC - https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/psi-rok-ctenarska-hra-ukoly-na-prosinec

 

 

 

Jižní Morava čte 2021 - pozvánka do soutěže

9. září 2021 vyhlašuje Obecní knihovna Obora literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž na téma "Teď to vidím jinak" a současně připravujeme v knihovně veřejné akce zaměřené na podporu čtenářství za účasti dětí a rodičů, prarodičů nebo učitelů. V měsíci říjnu plánujeme pro děti setkání spisovatelky Lucie Hlavinkové (nyní spolupráce na Projektu Psí rok) v místní mateřské škole a také literární čajovnu pro veřejnost s regionálním spisovatelem/spisovatelkou – v jednání.

 

Cílem tématu "Teď to vidím jinak je reflexe/zhodnocení/zpětná vazba současné situace. Děti ve spolupráci s kamarády, rodiči zkusí pojmenovat nynější situaci, protože uplynulý rok přinutil společnost vnímat věci a vztahy jinak. Téma má široké uchopení, může být vyjádřeno slovem, hudbou, obrazem.

Výsledkem by mohla být "encyklopedie nového světa". Téma má oporu ve 120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta. Apeluje tak na princip metafory v poezii (vidět věci jinak).

 

Soutěžní práce je nutné i s přihláškou odevzdat do 29. října 2021 v knihovně nebo u paní Jaroslavy Dobiášové.

 

Soutěže - jejich hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit naše zapojená knihovna.

Z každé kategorie postoupí do krajského kola pouze jedna práce.

Kategorie:

 • 1. kategorie literární (2. - 3. tř.) / 1 účastník
 • 2. kategorie literární (4. - 5. tř.) / 1 účastník
 • 3. kategorie literární (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 účastník,
 • 4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 - 5 účastníků
 • 5. kategorie volné tvorby (1. - 5. tř.) / 1 - 3 účastníci
 • 6. kategorie volné tvorby (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 - 3 účastníci
 • 7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 -15 let

Milí malí i větší čtenáři, účastníci soutěže, těšíme se na Vaše soutěžní práce.

plakat.pdf (2340176)

PRAVIDLA SOUTĚŽE Jižní Morava čte 2021.pdf (763690)

přihláška.pdf (468501)

vyhlášení soutěže JM čte 2021.pdf (711368)

 

 

Děti, které se JMČ 2021 zúčastnily

Jižní Morava čte 2021 - pozvánka na akce

Milí čtenáři, ráda bych Vás pozvala na dvě akce, které se (snad) budou konat v rámci projektu Jižní Morava čte 2021.
Tématem letošního ročníku je TEĎ TO VIDÍM JINAK.
 
Pro podzimní období jsem pro Vás připravila:
úterý 19. 10. od 16.30 hodin v knihovně Literární čajovna pro veřejnost se spisovatelkou, básnířkou i hudebnicí paní Evou Sádeckou
Po několika letech opět navážeme na naši milou spolupráci. Těším se na večer plný pohody, laskavosti, radosti i smutku, tak - jak to v životě chodí.
Pohlazení uprostřed všedních dnů.
 
středa 20. 10. od 9.30 hodin v Mateřské škole Obora, setkání formou besedy s paní Lucii Hlavinkovou, spisovatelkou. S knihami paní Lucie Hlavinkové se děti účastní po celý rok 2021 vyhlášeného projektu Psí rok (vyhlašovatelem je Knihovna Boskovice). Těšíme se na setkání s touto regionální spisovatelkou, na její čtení a vyprávění. Není určeno pro širší veřejnost.
 
Pěkný podzimní čas Vám přeje Jana Trubáková

adventní čas je tu

Milí přátelé, milí čtenáři, 

rok se opět s rokem sešel a máme tu adventní čas. V současnosti slavíme advent tradičně i moderně. Mezi nejznámější symbol adventu v dnešní době patří adventní věnec a adventní kalendář, což jsou celkem nové tradice, pochází zhruba z poloviny 19. století. Dále pak domácí výzdoba, jmelí a cukroví, betlémy, Mikuláš a další. Jaké jsou zvyky spojené s jednotlivými adventními týdny?

 • První adventní neděli se přezdívá železná a na věnci se zapaluje fialová svíčka, je to tzv. svíce proroků. Tou si připomínáme proroky, kteří s předstihem předpověděli příchod Ježíše Krista na svět, svíčka symbolizuje naději.
 • Druhá adventní neděle neboli bronzová reprezentuje lásku a Ježíškovy jesličky, zapaluje se druhá fialová svíčka, tzv. betlémská, tato svíčka symbolizuje mír.
 • Třetí adventní neděle je stříbrná a také pastýřská, advent se překlopí do své druhé poloviny a získává slavnostnější podobu. Třetí adventní svíčka je pastýřská a růžová, je to svíčka přátelství.
 • Čtvrtá adventní neděle neboli zlatá může připadnout na Štědrý den a je symbolem míru a pokoje Vánoc. Zapaluje se čtvrtá fialová svíčka, tzv. andělská, je to svíčka lásky.
 • Na Štědrý den se pak zapaluje pátá svíčka, ta by měla být bílá a je zasvěcená Kristu.
 •  
 • Kromě nedělí se během adventu slaví i tři svatí: Barbora, Mikuláš a Lucie. V předvečer těchto svatých vždy chodily průvody v různých maskách. Do dnešní doby se dochovala především tradice na svatého Mikuláše, kdy v předvečer chodí městem průvody čertů a andělů se svatým Mikulášem.
 • 4. prosince na svatou Barboru se řezají „barborky“, tedy větvičky ze stromů, které potenciálně doma ve váze vykvetou do Štědrého dne.
 • V předvečer svatého Mikuláše chodí zase Mikuláš s čertem a andelěm a obdarovává hodné děti.
 • 13. prosince se slaví svatá Lucie, která noci upije a dne nepřidá. A během tohoto dne byste neměli uklízet.
 • Mezi tradiční výzdobu tohoto období pak patří kromě adventního věnce také jmelí, cesmína a břečťan, peče se cukroví, perníčky, zdobí se i stromeček.
(zdroj: https://www.jomagazin.cz/zajimavosti/adventni-cas-je-tu-prvni-adventni-nedele-je-1-prosince-ktery-den-budou-vanoce/)
 
Milí přátelé, přeji Vám pohodový a vlídný adventní čas.
Jana

 

adventní čas s Marikou - ZRUŠENO

Z důvodu horšící se epidemiologické situace onemocnění Covid 19 je akce zrušena!

Milí přátelé, dovolte abych Vás po dvou letech opět srdečně pozvala na adventní floristickou 

dílnu s Marikou.

KDE – knihovna, KDY – úterý 7. prosince 2021

V KOLIK – od 16,30 hodin

Co s sebou? Dobrou náladu a pohodu. 

A také si s sebou můžete ev. vzít svíčky a kalíšky pod ně, kdo má – tavnou pistoli, štípací nůžky, větvičky jehličí.

Spolu s floristkou Marikou se na Vás těšíme; platba za materiál se hradí jí přímo na místě.

Přijďte si vytvořit vlastní adventní svícen, vánoční věnec na stůl nebo na dveře, drobnosti a maličkosti pro radost svou nebo pro své blízké jako dárek. 

Pozn. – počet míst na tvoření = omezen, zároveň platí aktuální vládní proti pandemická opatření.

 

posledním výpůjčním dnem letošního roku je úterý 14. 12. 2021

zimní čas v knihovně

Milí spoluobčané, milí čtenáři,

ani se nechce věřit, že je zde opět!!! konec dalšího roku. Podzim se pomalinku překulil v advent a čas vánoční. Opět nám ten rok strašně rychle utekl.

Po několika letech nás se svými verši, písněmi i autorským čtením navštívila paní Eva Sádecká. Setkali jsme se na literární čajovně s podtitulem TEĎ TO VIDÍM JINAK. Paní Eva Sádecká se narodila na Blanensku, nyní žije u Prahy. O to raději se vrací do krajiny svých kořenů.

Literární čajovna v knihovně v Oboře proběhla v úterý 19. 10. 2021.

A jako vždy i toto setkání po letech s paní Evou bylo velmi příjemné. Plné pohody, laskavosti, radosti i smutku; tak - jak to v životě někdy chodí. Takové něžné pohlazení uprostřed všedních dnů. A pomyslně byli pohlazeni všichni, kteří na tuto akci zavítali.

 

Ve středu 20. 10. 2021 dopoledne do Mateřské školy v Oboře zavítala paní Lucie Hlavinková, regionální spisovatelka. Pro „naše děti“ paní spisovatelka není neznámá. S knihami této spisovatelky se děti účastní po celý rok 2021 projektu Psí rok, který vyhlásila Knihovna Boskovice. Paní Hlavinková dětem četla z vlastních knižních titulů Projekt PES a Sesterstvo; děti se živě zapojovaly do děje čteného slova, odpovídaly na dotazy. Beseda se setkala se zájmem dětí i paní učitelek v MŠ.

Tématem letošního ročníku projektu Moravské zemské knihovny v Brně Jižní Morava čte je motto: „Teď to vidím jinak“.

Zároveň si připomínáme 120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta. Požádala jsem paní Hlavinkovou o vytvoření metodického listu s tématikou některé z jeho básní, např. formou omalovánky.

A tím uzavřeme pomyslný oblouk, který jsme otevřeli na regionálním odd. Městské knihovny v Blansku ve školním roce 2010/2011 s literárně-výtvarným projektem Chlapec a hvězdy - k  110. výročí narození Jaroslava Seiferta.

Literární čajovna i beseda v MŠ se konala v rámci projektu Jižní Morava čte 2021.

 

Ráda bych touto cestou poděkovala za dobrou spolupráci paní Lucii Hlavinkové, paní Evě Sádecké, paní Mgr. Kateřině Bartošové z MZK v Brně, paní Daně Michálkové – ředitelce Mateřské školy Obora a vedení Obce Obora.

Čtyři děvčátka z naší MŠ a jeden chlapec, žák 4. třídy ZŠ, se zúčastnili výtvarné nebo literární soutěže pod hlavičkou Moravské zemské knihovny. Jejich práce byly zaslány začátkem listopadu do MZK v Brně. Bohužel se ani jedna z nich neumístila na prvních třech místech – zde je odkaz na článek na MZK v Brně, kde je vyhodnocení soutěže: https://www.jiznimoravacte.cz/soutez

Nicméně všech pět dětí od knihovny v Oboře dostane knižní dárek O Ježíškovi a diplom za účast. Není důležité zvítězit, ale pokusit se o to, zúčastnit se! A mít z toho dobrý pocit.

2. listopadu proběhlo divadelní představení Divadla Paravánek pro děti z mateřské školy. Hrálo se přímo v budově MŠ. Představení  se dětem i paní učitelkám líbilo – viz fotografie.

7. prosince se mělo konat tradiční adventní floristické tvoření s Marikou. Ovšem – horšící se situaci s onemocněním COVID 19 a vládním pandemickým opatřením jsme dílnu nemohli pořádat.

Věřím, že ti, kteří na dílnu rádi a pravidelně chodili nejen vyrobit si vlastní adventní věnec, ale i pro atmosféru v knihovně, si svá letošní aranžmá vytvořili doma sami. Je mi to líto, že jsme ani letos nemohli ty krásné chvíle prožít spolu. Nicméně - vánoční čas již může přijít. Protože Vánoce = pohoda a klid, útulně a mile doma i v srdci. Protože nejlepší (a většinou i nejvzácnější) věci jsou ty, které jsou zadarmo nebo se nedají koupit.

 

Do konce roku je ještě možné v knihovně zhlédnout výstavu obrazů blanenské výtvarnice Martiny Chybové Červené TVÁŘE KOLEM NÁS.

V lednu pak budeme instalovat výstavu dětských prací na téma PSÍ ROK, projektu se po celý rok 2021 účastnila naše oborská mateřská škola.

Více zde: https://obora.knihovna.cz/aktuality2/

 

Připravujeme:

Leden

Literární čajovna – Všechny krásy dřeva od Martina Patřičného (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika)

Příprava výstavy – v jednání, termín konání leden-červen 2022

 

Únor

Výtvarné tvoření pro veřejnost

Beseda s Dr. Boženou Kovářovou, ředitelkou SOKA v Blansku, o historii příjmení v Oboře k výročí založení obce Obora 660 let

Cestovatelská beseda

 

Březen

Literární čajovna (knižní novinky i osvědčená klasika, citáty i myšlenky dne)

Výtvarné tvoření -  Velké jarní zdobení našich domovů

Divadlo nebo jiná akce pro děti z MŠ

 

Je však otázkou, nakolik se nám podaří tento plán akcí naplnit, záleží na aktuálních proti pandemických vládních opatřeních. Jsem mírná optimistka; věřím, že situace bude lepší než v roce 2021. Držme si palce.

 

Změna programu vyhrazena.

 

A zde je to správné místo pro závěrečný vinš ode mne pro Vás v tomto roce.

Milí přátelé, čtenáři, sousedé a všichni, kdož tyto řádky čtete,

děkuji Vám za dosavadní přízeň mně i knihovně, která letos oslavila desáté narozeniny. Přeji Vám a Vašim rodinám klidné i veselé prožití vánočních svátků. A v novém roce 2022 Vám všem vinšuji hlavně ZDRAVÍ, štěstí a radost. A – těším se na setkání s Tebou/Vámi v knihovně v Oboře.

Mgr. Jana Trubáková

 

Šťastné Vánoce vám všem (František Novotný)

 

Až večer odemknete

   tajemnou snítkou jmelí

Až radost zaleskne se

   v příboru na ryby

Ať vaše oči najdou

   všechno co najít chtěly

Ať u stolu jste všichni

   a nikdo nechybí

 

 

 

 

 

 

 

výstava obrazů Martiny Chybové Červené

Martina Chybová Červená opět po několika letech v oborské knihovně
vystavuje své obrazy pod názvem 

TVÁŘE KOLEM NÁS

Výstava je přístupna od 7. 9. do 31. 12. 2021

Kde – v knihovně

Kdy – v úterý 16,30-18,30 hod. a dle domluvy

Přijměte naše pozvání a nechejte se pohladit

krásou a poetikou obrazů této regionální výtvarnice.

 

plakát:Plakát-výstava-Martina Červená.pdf (486885)