Fotogalerie (květen - září 2011)

Milí návštěvníci,

nacházíte se v archivu fotografií za období květen - září 2011.

Obecní knihovna Obora byla slavnostně znovu otevřena dne 5. 5. 2011. Týden před otevřením knihovny navážení knih dokonce natáčela regionální TV RTA Brno.

První akcí naší knihovny bylo literární setkání s pohádkovou říší ve čtvrtek 19. 5. Ve čtení jsem se střídala s paní Marii Kubátovou.

V květnu proběhla i výtvarná dílna Jak se tvoří skřítek. Prostory k tvorbě nám zapůjčilo vedení oborské MŠ, protože skřítčí hlavička je z moduritu a ten se musí uvařit. Hlavičky jsme tvořili pod bedlivým dohledem paní Heleny Jalové, která nám dovezla ukázat patronku čtenářů a čtoucích rodin Bábrdlinku kníženku. 16. 6. jsme hotové hlavičky skřítků temperovými barvami barvili a hádali, cože to vlastně nakonec bude? Skřítčí holka nebo kluk? Slavnostní představení pěti oborských skřítků, kteří se narodili v květnu na Oboře, se událo dne 3. 9. v rámci Putování za regionální osobností. Ohlas byl velmi příznivý, na fotografiích si naše skřítky můžete prohlédnout.

Dětem za donesené vysvědčení ve čtvrtek 30. června byla předána malá pozornost a také si mohly vybrat pěkné knížky na prázdniny.

V měsících červenec-srpen kromě půjčování žádné jiné akce neproběhly.

Velkým dnem byla sobota 3. září, kdy se na Oboru sjelo asi 80 účastníků ze širokého okolí regionu Blanska. Jednalo se o akci v  rámci projektu Celé Česko čte dětem, které zorganizovalo reg. oddělení MK Blansko, pod názvem Putování za regionální osobností - za sochami Stanislava Rolínka. Byli zde knihovníci, děti i návštěvníci z řad veřejnosti z Němčic, Rájce-Jestřebí, Černé Hory, Lažan, Bořitova a samozřejmě z Obory. Počasí nám přálo, děti plnily na 4 stanovištích úkoly různě tématicky zaměřené a odpovědi si zaznamenávali do Putovního sešitu. Ukončení akce bylo na výletišti na Oboře, kde děti čekalo občerstvení, hry a vyhodnocení celého dne. Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedení obce Obora za zajištění zdárného průběhu této akce i za finanční podporu.

22. září také byla zorganizována ve spolupráci s Knihovnou městyse Černá Hora a paní Marii Juncovou 1. přednáška s p. Dr. Ondřejem Dostálem s názvem Co nám Země ukrývá? Tématem byla paleontologie ve spojení s archeologickým výzkumem na Malém Chlumu, hovořilo se také o těžbě molybdenu v okolí Černé Hory. O přednášku byl velký zájem místních občanů, atmosféra byla velmi příjemná a pohodová.

Květen 2011

Červen 2011

Září 2011

<< 1 | 2 | 3