Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih  zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek  zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  20 Kč
2. upomínka  30 Kč
3. upomínka  40 Kč
4. upomínka  50 Kč

 

Za ztrátu čtenářského průkazu a jeho znovu vystavení - poplatek 5 Kč.

Sankční poplatek za ztrátu knihy - 100 Kč + cena knihy

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.