PŮJČOVNÍ  DEN:  

ÚTERÝ 16.30 - 18.30 hodin

 

Termíny akcí (výtvarné dílny, literární čajovny, besedy aj.) se konají v této době,

akce jsou zveřejňovány průběžně v záložce Aktuality.