čekáme, až veneček propluje pod mostem

čekáme, až veneček propluje pod mostem